Minner om fristen for rapportering av kjemikalier

Hvert år må virksomhetene rapportere inn årlige mengder bruk av kjemikalier for foregående år i produktregisteret innen 15. mars.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 11.11.2022

Flere virksomheter har ikke rapportert dette innen fristen.

Miljødirektoratet følger opp disse virksomhetene. Miljødirektoratet varsler inndrivelse av tvangsmulkt dersom årlige mengder bruk av kjemikalier ikke er rapportert innen 1. desember 2022.

Elektronisk rapportering

Rapporteringen skal gjøres elektronisk ved hjelp av tjenesten "Kjemikaliedeklarering til produktregisteret".