Viktig med riktig verdsetting av naturen

I Naturpanelets rapport om verdier og verdsetting løfter forskerne fram ti hovedbudskap. Vår nypubliserte miljøhistorie gir deg en rask innføring.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 01.11.2022

Når vi skal ta beslutninger som får konsekvenser for naturen, er det ofte utfordrende å veie verdiene i naturen opp mot andre samfunnshensyn.

Naturpanelets rapport setter blant annet søkelys på at kortsiktig profitt og vekst ofte skygger for de mange verdiene i naturen. Samtidig beskriver panelet en rekke metoder og verktøy for å ta hensyn til ulike verdier. 

Opptak av Miljlødirektoratets fagseminar

1. november avholdt vi fagseminar om Naturpanelets rapport om verdier og verdsetting av natur. Her kan du se hele seminaret i opptak. I seminaret oppsummerer de tre norske hovedforfatterne rapporten etterfulgt av en panelsamtale om temaet.

Om Naturpanelet (Ipbes)

Det internasjonale Naturpanelet, Ipbes, er et uavhengig mellomstatlig organ som sammenstiller og presenterer den globale vitenskapelige ekspertisen på feltet naturmangfold og naturgoder.

Miljødirektoratet er nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet, representerer Norge på plenumsmøter og koordinerer arbeidet mot de norske forskningsmiljøene.