Bisfenoler: Restriksjonsforslag foreligger

Kjemikaliebyrået Echa informerer om at det foreligger et Reach-restriksjonsforslag for bisfenol A (BPA) og andre bisfenoler med samme egenskaper.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 13.10.2022

Forslaget vil gjelde bisfenol A (4,4'-isopropylidenediphenol) så vel som andre bisfenoler og bisfenolderivater med hormonforstyrrende egenskaper for miljøet.

Restriksjonsforslaget går ut på å begrense:

  • bruk av stoffene som tilsetningsstoffer eller over en viss mengde i faste produkter
  • innhold av rester av stoffene over en viss mengde i en stoffblanding og i faste produkter, inkludert importerte varer
  • bruk av stoffene i stoffblandinger over en viss mengde til i ikke-automatiserte prosesser
  • utslipp av BPA gjennom livssyklusen til faste produkter ved å sette migrasjonsgrenser for BPA

Echas komiteer for risikovurdering (Rac) og for sosioøkonomisk analyse (Seac) har startet behandlingen av forslaget. Informasjon om en 6-måneders offentlig høring kommer senere.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Relaterte lenker