Finn godkjente biocidprodukter i Norge

Biocidprodukter brukes for å bekjempe uønskede organismer. På Miljødirektoratet.no finner du nå en søkbar liste over godkjente biocidprodukter.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 05.10.2022

Biocidprodukter er for eksempel desinfeksjonsmidler, treimpregneringsmidler, muse- og rottegift, myggmidler og bunnstoff til båter.

Søkbar liste over godkjente biocidprodukter

I den nye digitale oversikten finner du informasjon om hvor og av hvem produktene med biocider kan brukes, og hva det kan brukes mot. Du kan søke etter handelsnavn eller godkjenningsnummer for å finne et bestemt produkt.

Du kan også søke etter en bestemt målorganisme du ønsker å bekjempe, filtrere etter bruksområder (produkttyper) eller produkter som inneholder et bestemt aktivt stoff (virkestoff).

Les alltid etiketten før bruk

Miljødirektoratet understreker at lista over godkjente biocidprodukter i Norge er veiledende.

  • Les alltid etiketten og pakningsvedlegget før du bruker produkter med biocider.
  • Vis aktsomhet ved bruk.

Lista viser ikke alle tillatte biocidprodukter

En del biocidprodukter tillates på det norske markedet mens de er under vurdering, forutsatt at de oppfyller visse kriterier.