Hugs fristen for erstatning for rovviltskadar

Frist for å sende søknad om erstatning for rovviltskader på husdyr er tirsdag 1. november.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 12.10.2022

Søknader som gjeld sau skal leggjast inn i Elektronisk søknadssenter, mens søknader som gjeld andre husdyr skal sendast direkte til Statsforvalteren.

Vi ber alle søkjarar om å lese brukarrettleiing i søknadssenteret, for å sikra at all påkravd informasjon kjem med. Kontakt Statsforvaltaren om søknader som gjeld andre husdyr enn sau.

Nytt for årets søknad er at produsent-, gards-, bruks- og festenummer blir henta frå Landbruksregisteret basert på oppgitt organisasjonsnummer. Sone for distriktstilskot kjøtt blir henta frå NIBIOs teneste.

Du logger deg inn i søknadssenteret via ID-porten. Dette sikrar sikker identifikasjon av søkjar.

Kontakt Statsforvaltaren i fylket du har bustad i om du har spørsmål om utfylling av søknaden.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettast til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (måndag - fredag kl. 10.00 - 14.00).