Scip-databasen klar for norske virksomheter 7. november

Leverandører av faste produkter som inneholder SVHC-stoffer fikk i 2021 en ny plikt til å informere EUs kjemikaliebyrå Echa via Scip-databasen.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 31.10.2022

Informasjonsplikten gjelder i hele EU/EØS og kravet er tatt inn i produktforskriften § 2-32. 

Plikten går ut på at virksomheter som plasserer produkter som inneholder mer enn 0,1% av stoffer på kandidatlista i Reach (SVHC-stoffer, Substances of very high concern) på markedet i EU/EØS må legge inn informasjon i Scip-databasen.

Forhandlere og andre aktører i forsyningskjeden som leverer produkter direkte til forbrukere er ikke omfattet av denne plikten.

Nå kan også norske virksomheter oppfylle informasjonsplikten

På grunn av tekniske og formelle hindringer har det ikke vært mulig for virksomheter fra EØS-landene, inkludert Norge, å melde inn sine produkter i Scip-databasen.

Fra og med 7. november 2022 er det imidlertid mulig også for norske virksomheter å oppfylle plikten sin.

Relaterte lenker