Autorisasjon: natriumkromat og 4-tert-OPnEO

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til to søker for begrenset bruk av disse stoffene. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 27.09.2022

Vedtaket om autorisasjon gjelder følgende stoffer og virksomheter (se mer informasjon om bruksområder i lenkene):

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.

Krav om autorisasjon

Les mer