EU-høring om nye fareklasser i CLP

EU-kommisjonen ber om innspill til nye fareklasser for hormonforstyrrende og for miljøfarlige stoffer.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 04.10.2022 | Oppdatert 04.10.2022

Målet med EU-kommisjonens kjemikaliestrategi er bedre beskyttelse av mennesker og miljø mot farlige kjemikalier. De nye fareklassene og tilhørende kriterier skal bidra til dette.

Høringsfrist 18. oktober 2022

Kommende endringer i CLP-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Det er viktig at aktører på det norske markedet gir innspill til EU-kommisjonens høring hvis de ønsker å påvirke forslaget.

Muligheten for å påvirke er svært begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.