Kandidatlista i Reach foreslås utvidet

Echa foreslår å utvide kandidatlista i Reach med ni nye stoffer, blant annet tetrabrombisfenol A, bisfenol S og melamin. Høringsfrist er 17. oktober.

Publisert 08.09.2022

Hvis de foreslåtte stoffene identifiseres som stoffer som gir stor grunn til bekymring (Substances of Very High Concern, SVHC), blir de ført opp på kandidatlista i Reach.

Forslaget omfatter følgende stoffer:

  • 4,4'-sulphonyldiphenol (bisfenol S) - EC 201-250-5, CAS 80-90-1
  • Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) og dens salter - EC-, CAS-
  • Melamine – EC 203-615-4, CAS 108-78-1
  • Isobutyl 4-hydroxybenzoate (isobutylparaben)– EC 224-208-8, CAS 4247-02-3
  • Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate, inkludert individuelle isomerer og/eller kombinasjoner av disse– EC-, CAS-
  • Barium diboron tetraoxide – EC 237-222-4, CAS 13701-59-2
  • Reaksjonsmasse av 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine og 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine (FC-770) - EC 473-390-7, CAS –
  • 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (tetrabrombisfenol-A; TBBPA) - EC 201-236-9, CAS 79-94-7
  • 1,1'-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene] - EC 253-692-3, CAS 37853-59-1

 Det er Norge som står bak forslaget om å identifisere tetrabrombisfenol A som SVHC basert på at stoffet har kreftfremkallende egenskaper.

Gi innspill til Echa

Endringene i kanditatlista vil også gjelde i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget er det viktig å gi innspill til Echa i denne høringen for å kunne ha påvirkningsmulighet.

Frist for å sende kommentarer er 17. oktober 2022.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern).

Virksomheter som omsetter kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler) har informasjonsplikt til arbeidstakere, forbrukere og Echa.

Informasjon til Echa skal meldes via Scip-databasen.

Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt

Relaterte lenker