Ozongeneratorer kan ikke selges til privatpersoner

Miljødirektoratet ber forhandlere om umiddelbart å stanse salget av ozongeneratorer til privatpersoner,

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 14.09.2022 | Oppdatert 14.09.2022

Miljødirektoratet har begynt å kartlegge omfanget av salget av ozongeneratorer til privatpersoner, ved å sjekke nettforhandlere og slike produkter som legges ut på Finn.no.

Ozongenerator er en maskin som inneholder ozon og som brukes til å rense luft i hus, bil, hytte, campingvogn, kjeller osv. De markedsføres som luftrenser og fjerning av lukt og til desinfisering av overflater og rom. 

Farlig gass

Ozon er en svært farlig gass som det er farlig å innånde og som potensielt kan forårsake akutt sykdom og åndenød

Forbud mot salg av ozongeneratorer til privatpersoner følger av aktsomhetsplikten i produktkontrolloven § 3. Forhandlere må kjenne til og vurdere produkters egenskaper før de selger disse og treffe risikoreduserende tiltak dersom produkter utgjør en risiko for helse og miljø.

Statistikk fra Giftinformasjonssentralen, som Miljødirektoratet samarbeider med, viser en seksdobling av henvendelser relatert til bruk av ozongeneratorer de siste 10 årene.

Miljødirektoratet har vurdert at utførlig bruksanvisning ikke vil redusere risikoen til et aktuelt nivå. Forhandlere må derfor fjerne alt salg av disse til privatpersoner. Dette må skje så snart som mulig. 

Kan vedta stans i omsetningen

Hvis ozongeneratorer ikke blir fjernet fra markedet, vil Miljødirektoratet vedta omsetningsstans, og kreve inn tvangsmulkt dersom det ikke er gjort. I tillegg vil Miljødirektoratet be forhandlere om å informere kunder som har kjøpt ozongeneratorer om at disse er farlige og ikke kan selges til privatpersoner.  

Miljødirektoratet samarbeider med Finn.no for å få fjernet alle annonser om salg av ozongeneratorer til privatpersoner.

Salg til profesjonell bruk/profesjonelle aktører er fortsatt tillatt.