PAH-er i leirduer: sosioøkonomisk vurdering

Kjemikaliebyrået Echa ber om innspill til 14. november 2022 til den sosioøkonomiske vurderingen av et Reach-restriksjonsforslag for PAH-er i leirduer.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 16.09.2022

Forslaget har vært på offentlig høring og har vært behandlet i Echas ekspertkomiteer Rac (Risk assessement committee) og Seac (Socio-economic analysis committee) siden desember 2021.

Forslaget gjelder

  • 18 indikator PAH-er som fins blant annet i steinkulltjære: Gjelder omsetning, import og bruk av leirduer for sportsskyting som inneholder disse PAH-ene.

Gi innspill til Echa

Echa ber om innspill til den sosioøkonomiske vurderingen innen 14. november 2022. Echa har skrevet et notat ("information note") som kan være nyttig å lese før man setter seg inn i de andre dokumentene i høringen. Notatet er også tilgjengelig på lenken under.

Endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til endringsforslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst reell påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Lenker