Behovet for PVC-restriksjon skal utredes av Echa

Echa informerer om at EU-kommisjonen har bedt de om å utrede behovet for en restriksjon i Reach for polyvinylklorid (PVC) og tilsetningsstoffene.

Publisert 01.09.2022

Forarbeidet innebærer å sammenstille informasjon om den potensielle risikoen PVC kan utgjøre for menneskers helse og for miljøet, inkludert problemstillinger knyttet til sirkulær økonomi.

Det europeiske kjemikaliebyrået (Echa) skal samtidig utrede hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser en eventuell restriksjon kan få og vurdere om det er behov for flere tiltak i EU/EØS-området enn de som allerede er på plass.

Resultatet av denne undersøkelsen forventes innen mai 2023. Avhengig av hva resultatet fra forarbeidet blir, kan EU-kommisjonen etterspørre et restriksjonsforslag under Reach.

Restriksjoner i Reach