Støtte til å ivareta friluftslivsområder i kommunen?

Allerede nå kan kommuner og interkommunale friluftsråd forberede seg på å søke midler til sikring av viktige friluftslivsområder.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 08.09.2022

Miljødirektortatet kan bidra til at dere får råderett over områder og ferdselsårer gjennom kjøp eller bruksavtaler. Dere kan søke om sikring og istandsetting av nye arealer, eller dere kan søke om at eksisterende offentlige friområder får status som statlig sikrede friluftslivsområder.  

Økt aktivitet og gode naturopplevelser

Sikring av områder og ferdselsårer som ligger nært der mange bor og er lett tilgjengelige, er høyt prioritert i sikringsordningen. Målet er å stimulere til økt friluftslivsaktivitet og bidra til gode naturopplevelser. 

Når dere søker statlig sikring, tar dere samtidig på dere det framtidige drifts- og tilsynsansvaret for friluftslivsområdene. Dere vurderer selv behovet for eventuelle tilretteleggingstiltak, og dere kan årlig søke fylkeskommunen om midler til tilrettelegging for allmennheten i områdene som er statlig sikret. 

Det er lurt å begynne å forberede mulige sikringssaker i god tid. Søknadsfrist er 15. januar 2023. 

Om dere har spørsmål om dette temaet, ta gjerne kontakt – enten med Miljødirektoratets​ friluftslivseksjon på post@miljodir.no eller fylkeskommunen.