Tynt ozonlag hentet seg inn i 2021

Ozonlaget lå an til å bli tynt rundt juletider i 2020, men så endret været seg og ozonlaget la på seg igjen. På lang sikt er det på bedringens vei.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 16.09.2022

Et tynnere ozonlag fører til at større doser skadelig stråling fra sola slipper gjennom og ned til jordas overflate.

Overvåker ozonlaget over Norge

Norsk institutt for luftforskning (Nilu) overvåker ozonlaget i atmosfæren og UV-strålingen som treffer bakken. Dette gjør de på oppdrag fra Miljødirektoratet og publiserer en rapport om funnene hvert år. Nilu har målestasjoner på Kjeller utenfor Oslo, på Andøya og Ny-Ålesund på Svalbard, og sammenligner også målingene med satellittdata.

Været varierer og påvirker ozonnivået

Ozoninnholdet i stratosfæren blir i stor grad påvirket av værforholdene høyt oppe. Mot slutten av 2020 var det en kraftig polar luftvirvel i stratosfæren som hindret ozon å nå polarområdene. Derfor startet 2021 med lave ozonverdier.

Tidlig på året skjedde et annet atmosfærisk fenomen som snudde dette på hodet; rask stratosfærisk oppvarming. At stratosfæren ble varmet raskt opp gjorde at ozonnivåene også steg. Dette forhindret derfor veldig lave ozonnivåer resten av vinteren.

Ozonlaget ble tynnere på 80- og 90-tallet, men har stabilisert seg etter det

Den langsiktige trenden viser at fra 1979 til 1997 ble det mindre og mindre ozon i stratosfæren over Norge. Dette samsvarer med den globale trenden for denne tidsperioden, som skyldtes utslipp av ozonødeleggende stoffer.

Fra 1998 til 2021 har vi sett effekten av at disse stoffene har blitt faset ut og ozonnivåene over Norge viser ingen signifikant trend i denne perioden. Det har altså ikke fortsatt å bli tynnere.

Framover forventes det at ozonlaget vil legge på seg igjen og at det på den nordlige halvkule vil være tilbake på 1980-nivået en gang på 2030-tallet. Over Antarktis er ozonhullet større, men også her er det forventet at det vil bli "friskmeldt" omkring 2060.

UV-stråling avhenger av ozonnivået, men vel så mye av skyer

Ozonlaget beskytter oss mot farlige UV-stråler fra sola. Endringer i ozoninnholdet vil kunne påvirke hvor mye UV-stråling som når oss på bakken. Men det er også stor forskjell på solskinnsdager og dager med tykt skydekke.

På Kjeller var den samlede UV-strålingen i 2021 den fjerde høyeste som er målt. På Andøya var det motsatt. Her var det mange skyfulle dager som gjorde at UV-strålingen i 2021 var godt under gjennomsnittet.