Autorisasjon: 4-tert-OPnEO, 4-NPnEO og kromtrioksid

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til fem søkere for begrenset bruk av disse stoffene. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Publisert 28.04.2023

Vedtak om autorisasjon gjelder stoffene og virksomhetene listet nedenfor, med lenke til oppsummering av vedtakene i EUs Official Journal. Hele autorisasjonsvedtaket inkludert beskrivelse av bruksområdene og vilkår finner du ved å søke med den oppgitte dokumentkoden i EU-kommisjonens komitologiregister.

4-tert-OPnEO

4-NPnEO

Kromtrioksid

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.

Relevante lenker