EU-høring om nytt klimamål for år 2040

EU-kommisjonen starter prosessen med å etablere et 2040 mål for reduksjon av klimagassutslipp. De har invitert allmennheten til å komme med innspill.

Publisert 13.04.2023

Fristen er 23 juni 2023.04.12

Alle interesserte inviteres til å sende innspill via EU-kommisjonens høringsportal.