Fremmede planter og insekter oppdages tidlig

Å oppdage fremmede arter tidlig, kan være avgjørende for å begrense skade på naturen. En ny rapport viser funn av fremmede planter og insekter.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 14.04.2023

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk institutt for naturforskning (Nina) levert en rapport som viser resultatene fra overvåking av fremmede karplanter og insekter i 2022. Hovedmålet er å oppdage nye fremmede arter i tidlig etableringsfase i norsk natur.

Rapporten er en del av Miljødirektoratets overvåkingsprogram, som startet i 2020: 

Tidlige tiltak er mest effektivt

Hvert år dukker det opp en rekke arter som ikke hører hjemme i norsk natur. Noen av disse påvirker naturen negativt. Hvis vi oppdager disse tidlig, kan vi sette inn tiltak for å hindre eller begrense skade på økosystemene våre, og i tillegg spare mange penger på å bekjempe dem.

Tiltak rettet mot fremmede arter er mest effektive på et tidlig stadium i introduksjon- og etableringsfasen, mens det fortsatt er en reell mulighet for å begrense eller utrydde dem.

Kontakt: