Mikroplast blir forbudt i flere produkter

EU-landene er enige om å forby tilsatt mikroplast i flere produkter. Det kan spare miljøet i Europa for 500 000 tonn mikroplast over 20 år.

Publisert 27.04.2023

EU-landene er enige om å forby tilsatt mikroplast fra det europeiske markedet gjennom kjemikalieregelverket Reach, men industrien vil få tid til å tilpasse seg forbudet.

Før forbudet vedtas vil det gå til vurdering i EUs Råd og Parlament for å sikre at det foreslåtte forbudet er proporsjonalt og i tråd med hensikten med kjemikalieregelverket.

Når forbudet er vedtatt vil reglene for tilsatt mikroplast også gjelde i Norge.

Fritt for mikroplast i kunstgress, kosmetiske produkter, vaskemidler og landbruk

Forbudet er en del av EUs plaststrategi og berører mange sektorer og bruksområder. 

Bruk av mikroplast tilsatt i kosmetiske produkter, vaskemidler, medisinske produkter, og produkter til hagebruk og landbruk er noe av det som blir forbudt.  

Bruk av gummigranulat på kunstgressbaner har tidligere fått mye oppmerksomhet og vil bli forbudt.

Utslipp av granulat fra kunstgressbaner

En stor bidragsyter til forurensning fra tilsatt mikroplast er gummigranulat på kunstgressbaner. Forbudet vil også gjelde andre løse fyllmaterialer som faller inn under definisjonen for mikroplast. Virkningen av denne delen av forbudet er allerede i vesentlig grad ivaretatt i Norge gjennom vårt nasjonale regelverk.

En overgangsperiode på åtte år er ment å sikre at de fleste baner som allerede er bygget, kan vare ut sin gjennomsnittlige levetid (10-12 år). Etter åtte år vil det ikke være mulig å få tak i gummigranulat eller annet plastholdig løst fyllmateriale for bruk på kunstgressbaner.

Alternativer kan være annet fyllmateriale som for eksempel sand, olivenkjerner eller bjørk, eller å bruke tykkere støtdempende matter under selve banen med eller uten innfyll. Produsentene har åtte år på å finne gode løsninger.

Relevante lenker