Veileder om kommunens plikt til utsortering av avfall

1. januar 2023 ble det innført nye regler om hvordan kommuner skal utsortere og materialgjenvinne mat-, hage- og plastavfall fra husholdningene.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 19.04.2023

Miljødirektoratet har laget en veileder som tar for seg hvordan kommunene skal følge opp og gjennomføre de nye kravene.

Alle kommuner må tilby løsninger for utsortering

I avfallsforskriftens kapittel 10a er det fastsatt nye regler om utsortering og materialgjenvinning av avfall. De nye reglene innebærer blant annet at alle kommuner i Norge må tilby løsninger for å sortere matavfall, hageavfall og plastavfall.

Videre må kommunene sørge for at avfallet sendes til materialgjenvinning.

Ny veileder om kommunens plikter

Veilederen tar for seg de ulike kravene i forskriftens kapittel 10a som gjelder kommunens plikter.

Det er viktig at kommunene følger opp kravene i forskriften, fordi det vil sikre at ressursene i avfallet i større grad kan brukes som råvarer i nye produkter. Det bidrar til en mer sirkulær økonomi.

En veileder for oppfølging av forskriftskravene til virksomheter, behandlingsanlegg og eksportører er under utarbeidelse.

Bli varslet om oppdateringer

Veilederen oppdateres med relevant informasjon etter behov.