EU-høring: Skipsfart-havner og EUs klimakvoter

EU ber om innspill til endringer i regelverket for skipsfart-havner i EUs klimakvotesystem. Høringsfrist er 18. september 2023.

Publisert 24.08.2023

EU foreslår nytt regelverk som gjelder skipsfartens inkludering i EUs klimakvotesystem, og liste over hvilke havner som skal anses som nærliggende containeromlastingshavner.

Revideringen er varslet i EUs klimapakke (Klar for 55):

Høringsfrist: 18. september 2023

Alle interesserte inviteres til å sende innspill via EU-kommisjonens høringsportal.