Webinar: Skipsfarten i EUs klimakvotesystem

Skipsfarten skal innlemmes i EUs klimakvotesystem. Hvilke krav blir gjeldende, og hva bør aktører i skipsfarten være klar over?

Publisert 15.08.2023

Miljødirektoratet inviterer til webinar for å informere om status for innlemmelse av skipsfarten i EUs klimakvotesystem, introduksjon til kvotemarkedet og søknadskrav for å åpne konto i klimakvoteregisteret. I webinaret vil vi også informere om regelverksutvikling i EU.

Webinaret finner sted 24. august, kl. 09.30-12.00. Det er gratis og vil avholdes på norsk.