Biodrivstoff til sjøfart: Innspill til veileder

1. oktober innføres krav om 6 volumprosent biodrivstoff for sjøfart i Norge. Miljødirektoratet ba om innspill til veileder.

Publisert 17.08.2023 | Oppdatert 17.08.2023

På vegne av Klima- og miljødepartementet sendte Miljødirektoratet 20. januar 2023 et forslag om å innføre et omsetningskrav for avansert biodrivstoff for sjøfart. 

I revidert nasjonalbudsjett fra regjeringen 16. juni ble det vedtatt at krav om 6 volumprosent biodrivstoff i sjøfart i Norge skal innføres fra 1. oktober 2023.

Veileder om omsetningskrav for biodrivstoff til sjøfart er publisert

Miljødirektoratet ba om innspill fra alle relevante aktører til utkast til veileder for hvordan omsettere av biodrivstoff skal oppfylle kravene til omsetning og til dokumentasjon.

Innspillsrunden er avsluttet og endelig veileder er publisert.