Biodrivstoff til sjøfart: Ber om veileder-innspill

1. oktober innføres krav om 6 volumprosent biodrivstoff for sjøfart i Norge. Miljødirektoratet ber om innspill til vår veileder innen 1. september.

Publisert 17.08.2023

På vegne av Klima- og miljødepartementet sendte Miljødirektoratet 20. januar 2023 et forslag om å innføre et omsetningskrav for avansert biodrivstoff for sjøfart. 

I revidert nasjonalbudsjett fra regjeringen 16. juni ble det vedtatt at krav om 6 volumprosent biodrivstoff i sjøfart i Norge skal innføres fra 1. oktober 2023.

Frist for veileder-innspill er 1. september

Miljødirektoratet ber om innspill fra alle relevante aktører til vårt utkast til veileder for hvordan omsettere av biodrivstoff skal oppfylle kravene til omsetning og til dokumentasjon.

Innspillene sendes til biodrivstoff@miljodir.no.

Endelige veileder publiseres på vårt nettsted Miljødirektoratet.no så snart som mulig etter det.