CWD-prøver: Avgjørende for friskmelding av villreinen

Alle jegere skal ta CWD-prøver av felte villrein eldre enn ett år. Her finner du det du trenger å vite om prøvetaking til villreinjakta i 2023.

Publisert 16.08.2023

Når du tester villreinen du har skutt for skrantesjuke (CWD), får du både endelig svar på om dyret er smittet eller ikke, og du bidrar til raskere friskmelding av villreinområdene.

CWD-prøver kommer jegerne til gode

For å forvalte hjortevilt i Norge er Miljødirektoratet avhengig av et godt samarbeid med jegerne. Kunnskapen som kommer fra jegernes prøveinnsamlinger er spesielt viktig, og derfor trenger vi gode og korrekte prøver.

Veterinærinstituttet jobber med å beregne hvor stor sannsynlighet det er for at de ulike villreinområdene har skrantesjuke-smitte. Analyser fra lymfeknute- og hjerneprøver vurderes sammen med en rekke andre faktorer for å modellere sannsynligheten for fravær av smitte. Jo flere prøver de får, jo fortere kan vi regne et område som friskmeldt.

Per nå er smittestatusen usikker i de fleste villreinområdene, og Miljødirektoratet håper jegere kan se på prøveinnsamlingen som en naturlig del av jakta og bidra til flere prøver.

Husk prøver av lymfeknute

CWD-prøven består av uttak av to vevstyper: hjerne og lymfeknute. På Hjorteviltportalen kan du lese mer om prøvetakingen og se instruksjonsvideoer som viser hvordan du tar CWD-prøven.

I nesten en tredjedel av villreinprøvene som blir sendt inn til analyse, mangler vev av lymfeknute. Siden smitte kan oppdages på et tidligere stadium i lymfeknutene enn i hjernen, er det svært viktig at jegeren tar prøve av både vev fra hjerne og fra lymfeknute. Se mer informasjon og steg-for-steg veiledning til hvordan du tar prøven i årets jegerskriv:

Vil teste 17.000 hjortedyr

I 2023 er målet å teste 17.000 hjortedyr for skrantesyke. Veterinærinstituttet oppdaterer ukentlig prøvestatistikk for skrantesyke på sine nettsider, hvor du også kan finne oversikt over tidligere prøver.

Elg og hjort som felles under ordinær jakt skal ikke testes i år, bortsett fra i kommuner tilknyttet Hardangervidda- og Nordfjellaregionen samt Selburegionen.

All villrein som er eldre enn ett år skal testes, og det samme gjelder fallvilt av hjortevilt.