EU-høring: Endringer for klimakvoteregisteret

EU reviderer forordning om klimakvoteregisteret for å inkludere skipsfart og veitrafikk, bygg og ytterligere sektorer (ETS2) Høringsfrist 28. august.

Publisert 01.08.2023

EU har lagt ut høring av forslag til endringer i regelverket for klimakvoteregisteret for å inkludere skipsfart og veitrafikk, bygg og ytterligere sektorer (ETS2).

Revideringen er varslet i EUs klimapakke (Klar for 55):

Høringsfrist: 28. august 2023

Alle interesserte inviteres til å sende innspill via EU-kommisjonens høringsportal:​

I norsk rett er de gjeldende forordningene om klimakvoteregisteret gjennomført i klimakvoteforskriften kapittel 7.