EU-høring: Rapportering av klimagassutslipp i skipsfart

EU ber om innspill til endringer i maler for overvåking og rapportering av klimagassutslipp i skipsfarten. Høringsfrist er 1. september 2023.

Publisert 07.08.2023

EU foreslår revidert regelverk som gjelder maler for følgende krav og dokumenter i skipsfarten:

  • overvåkingsplaner
  • utslippsrapporter
  • samsvarsdokumenter (DoC)
  • rapporter med aggregerte data på selskapsnivå

Revideringen er varslet i EUs klimapakke (Klar for 55): 

Høringsfrist er 1. september 2023

Alle interesserte inviteres til å sende innspill via EU-kommisjonens høringsportal.