EU-høring: Restriksjoner for bruk av kvikksølv

EU-kommisjonen ønsker innspill på forslag til regelverksendring for å stramme inn ytterligere på bruk og omsetning av kvikksølv.

Publisert 09.08.2023

Bruk av kvikksølv er begrenset i de fleste produkter i EU, men stoffet finnes fortsatt i enkelte produkter. EU-kommisjonen foreslår nå endringer i kvikksølvforordningen for å stramme inn på bruk av kvikksølv i tannmaterialer (amalgam) og i visse andre produkter som lamper og måleinstrumenter.

Forslaget er et bidrag til nullforurensningsmålet for et giftfritt miljø, som er en del av EUs grønne giv.   

Alle interessenter inviteres til å sende innspill innen 8. september 2023.