EU-høring: Skipsfart i EUs klimakvotesystem

EU ber om innspill til endringer i regelverket for skipsfarten i EUs klimakvotesystem. Høringsfrist er 31. august.

Publisert 04.08.2023

EU foreslår nytt regelverk som gjelder skipsfartens inkludering i EUs klimakvotesystem. I forslaget er det angitt regler for rapportering av aggregerte utslippsdata på selskapsnivå og regler for fastsettelse av utslipp av relevant administrerende myndighet.

Det nye regelverket er varslet i EUs klimapakke (Klar for 55): 

Høringsfrist: 31. august 2023

Alle interesserte inviteres til å sende innspill via EU-kommisjonens høringsportal: