EU-høring: Tildeling av vederlagsfrie klimakvoter

EU har høring om endringer i regelverket for tildeling av vederlagsfrie klimakvoter og planer for klimanøytralitet. Høringsfrist 1. september 2023.

Publisert 07.08.2023

Regelverket for tildeling av vederlagsfrie klimakvoter må revideres som følge av endringene i EUs klimapakke Klar for 55. Dette initiativet angir minimumskrav for innhold og format for klimanøytralitetsplaner.

I norsk rett er de gjeldende rettsaktene om tildeling av vederlagsfrie kvoter gjennomført i klimakvoteforskriften kapittel 4.

Høringsfrist er 1. september 2023.

Alle interesserte inviteres til å sende innspill via EU-kommisjonens høringsportal.