EU-høring: Verifikasjon og akkreditering i skipsfarten

EU ber om innspill til regelverket om verifikasjon og akkreditering i skipsfarten og godkjenning av overvåkingsplaner. Høringsfrist 1. september 2023.

Publisert 07.08.2023

EU foreslår revidert regelverk som gjelder regler for verifikasjon og akkreditering av verifikatører av utslipp i skipsfarten. Initiativet angir også regler for godkjenning av overvåkingsplaner av administrerende myndigheter.

Revideringen er varslet i EUs klimapakke Klar for 55: 

Høringsfrist er 1. september 2023

Alle interesserte inviteres til å sende innspill via EU-kommisjonens høringsportal.