Formaldehyd: Restriksjon i Reach vedtatt

Europakommisjonen vedtok 14. juli 2023 restriksjon under kjemikalieregelverket Reach mot formaldehyd og stoffer som frigjør formaldehyd.

Publisert 28.08.2023

Forordning (EU) 2023/1464 innfører restriksjonen i Reach-forordningen vedlegg XVII post 77.

Restriksjonen spesifiserer emisjonsgrenseverdier til inneluft for formaldehyd i forbrukerprodukter, det vil si høyeste tillatte konsentrasjon av formaldehyd målt ved avdamping. For trebaserte produkter, møbler og i interiør i kjøretøy på veg er grenseverdien 0,062 mg/m3. For alle andre produkter, som for eksempel tekstiler og byggematerialer er grenseverdien 0,08 mg/m3.

Forordningen er ennå ikke inkludert i EØS-avtalen. Forordningen var på høring i Norge 15. mai til 29. juni 2023.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Relevante lenker