Høring: Klassifisering for blant annet bisfenol F

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for flere industrikjemikalier og plantevernmidler innen 21. september.

Publisert 18.08.2023

Echa har sendt ut på høring en rekke forslag til klassifisering av kjemikalier i løpet av sommeren. Frist for å sende inn kommentarer varierer:

Høringen med frist 22. september gjelder:

 • Burgeonal group
  • 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (EC 201-289-8; CAS 80-54-6)  
  • 4-tert-butylbenzoic acid (EC 202-696-3; CAS 98-73-7)
  • 3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde [1] (EC 242-016-2; CAS 18127-01-0)
   4-tert-butyltoluene [2] (EC 202-675-9; CAS 98-51-1)
   4-tert-butylbenzaldehyde [3] (EC 213-367-9; CAS 939-97-9)
   methyl 4-tert-butylbenzoate [4] (EC 247-768-5; CAS 26537-19-9)
 • Cyclamal group
  • p-cymene; 1-isopropyl-4-methylbenzene (EC 202-796-7; CAS 99-87-6)
  • 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde;
   2-methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal [1]; (EC 203-161-7; CAS 103-95-7)
   3-(p-cumenyl)propionaldehyde; 3-(4-isopropylphenyl)propanal [2]; (EC 231-885-3; CAS 7775-00-0)
   4-isopropylbenzaldehyde; cuminic aldehyde [3]; (EC 204-516-9; CAS 122-03-2)
   4-isopropylbenzoic acid; cuminic acid [4] (EC 208-642-5; CAS 536-66-3)

Høringen med frist 29. september gjelder:

 • bronopol; 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (EC 200-143-0; CAS 52-51-7)
 • 4,4'-methylenediphenol; bisphenol F (EC 210-658-2; CAS 620-92-8)

Høringen med frist 13. oktober gjelder:

 • 3,5-dimethylpyrazole (EC 200-657-5; CAS 67-51-6)
 • 3,4-dimethyl-1H-pyrazole (EC 429-130-1; CAS 2820-37-3)
 • 3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-ium dihydrogen phosphate (EC 424-640-9; CAS 202842-98-6)
 • borate minerals
  • ulexite (CaNaH12(BO3)5.2H2O) [1]; (EC -; CAS 1319-33-1)
   ulexite (CaNaH12(BO3)5.2H2O), calcined [2] (EC 296-662-5; CAS 92908-33-3)
  • colemanite (CaH(BO2)3.2H2O) [1]; (EC - [1] CAS 1318-33-8 [1]
   boron calcium oxide (B6Ca2O11), hydrate (1:5) [2]; (EC -; CAS 854267-07-5)
   colemanite, calcined [3] (EC 296-640-5; CAS 92908-12-8)
  • tincalconite (B4Na2O7.5H2O) (EC -; CAS 12045-88-4)
 • rape oil; rape seed oil (EC 232-299-0; CAS 8002-13-9)

Påvirkningsmuligheter

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff. Forslaget vil være bindende for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS, dersom det blir vedtatt.

Hvis aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget, er det viktig å gi innspill til Echas høring. Det er der dere har størst påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.