Informasjon om jakt og fugleinfluensa

Det er ikke satt noen ekstra begrensninger på fuglejakta som følge av fugleinfluensa-utbruddet.

Publisert 01.08.2023

Miljødirektoratet følger fugleinfluensa-situasjonen i Troms og Finnmark og andre deler av landet tett. Vi gjør fortløpende vurderinger sammen med Mattilsynet, men foreløpig ser vi ikke grunn til å begrense den kommende fuglejakta som følge av utbruddet.

Hovedårsaken er at fugleinfluensaen hittil har vært begrenset til måkefugler. Det er ikke tillatt å jakte på noen av måkefuglene i Norge.

De jaktbare artene toppskarv, storskarv, kortnebbgås, grågås, siland, laksand, stokkand og kråkefugler er mottakelige for fugleinfluensa, men det er ikke påvist smitte på noen av disse artene i Norge i år.

Se jakttidene for de ulike artene her:

Det er heller ikke påvist smitte til rype og andre hønsefugler. Slik situasjonen er nå, vil det derfor ikke bli begrensninger på rypejakta i Finnmark eller andre områder som følge av utbruddet.

Ferdselsforbud gjelder også for jakt

Alle gjeldende ferdselsforbud vil også gjelde for jakta i samme periode, og det blir i praksis jaktforbud i disse områdene. Mattilsynet vedtok nylig ferdselsforbud i tre verneområder i Øst-Finnmark for å begrense smitte:

Situasjonen vurderes fortløpende, og det kan bli aktuelt å innføre ferdselsforbud også i andre områder.

Vi oppfordrer til å redusere ferdsel i områder der det er påvist syk eller død fugl. Se kart over hvor der er påvist fugleinfluensa på villfugl her:

Følg anbefalinger om smittevern

Det er svært lav risiko for at fugleinfluensaen smitter til mennesker.

Allikevel er det viktig at du følger anbefalingene om smittevern om du skal håndtere syke fugler og dyr. Les mer på Mattilsynet sine nettsider:

Hvis du treffer på ansamlinger av døde eller døende fugler under jakta, skal du melde dette til Mattilsynet.

Les mer om håndteringen av fugleinfluensa her: