Kandidatlista i Reach: Planer om nye stoffer

Echa informerer om planer om å foreslå at visse reaksjonsprodukter av 2-fenylpropen og fenol føres opp på kandidatlista i Reach.

Publisert 28.08.2023

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å foreslå at stoffene identifiseres som SVHC-stoffer og føres opp på kandidatlista i Reach:

Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol er foreslått oppført på kandidatlista på bakgrunn av at stoffene er veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB).