Klimakvote-regelverk på EU-høring

EU har nå mange høringer om underliggende rettsakter til klimakvotedirektivet. Du kan bli varslet om alle høringene fra Miljødirektoratet.

Publisert 01.08.2023

EUs klimapakke "Klar for 55" (Fit for 55) skal sikre at EU når målet om å redusere utslippene av klimagasser med 55 prosent fra 1990 til 2030. Den legger også grunnlaget for klimanøytralitet innen 2050.

Endringer i EUs klimakvotesystem

Som del av klimapakken er det foreslått endringer i EUs klimakvotesystem (EU ETS). Dette vil gjelde for industri og luftfart som allerede er omfattet av systemet.

I tillegg er også nye sektorer (skipsfart) foreslått innlemmet i kvotesystemet.