Ny smitte av krepsepest i sideelv til Glomma

Det er påvist krepsepest i Hæravassdraget utenfor den eksisterende restrikssjonssonen for krepsepest i Glomma.

Publisert 03.08.2023

Den nye smitten er påvist oppstrøms Rustadfossen mellom Kvillerveien og Åmotveien i Indre Østfold kommune. 1. august fastsatte Mattilsynet forskrift om endring av forskrift om sone for å bekjempe den listeførte sykdommen krepsepest i Glomma.

Krepsefiske er tillatt fra 6. august til og med 14. september, der statsforvalteren med forskrift har åpnet for det. I områder med krepsepest og signalkreps er det forbudt å krepse.

All fangst av kreps er forbudt i den utvidete restriksjonssonen (§ 5).

Les mer i pressemeldingen på Mattilsynet.no

Utvidet restriksjonssone for krepsing

Restriksjonssonen omfatter nå hovedløpet av Glomma i Innlandet og Viken nedstrøms Braskereidfoss i Våler kommune, samt sideløp nedenfor Braskereidfoss oppstrøms til nærmeste naturlige eller kunstige vandringshinder for kreps.

Restriksjonssonen omfatter også hovedløpet av Lekumelva/Mysenelva/Hæra i Viken nedstrøms demning ved Foss (Trøgstad, koordinater 59.66693 11.3560518) i Indre Østfold kommune, samt sideløp nedenfor demningen ved Foss oppstrøms til nærmeste naturlige eller kunstige vandringshinder for kreps. Det inkluderer, men er ikke begrenset til, sideelvene Dalselva og Dugla.

Restriksjonssonen omfatter i tillegg landområdene 1000 m på hver side av høyeste målte vannstand etter 1. mai 2005 (forskrift om restriksjonssone mot krepsepest, Glomma § 4).

Alvorlig trussel mot edelkreps

Krepsepest er den mest alvorlige trusselen mot den utryddingstruede edelkrepsen. Spredning av krepsepest er ofte knyttet til ulovlig flytting av kreps, eller transport av båter og utstyr som har vært brukt i smittede vassdrag. Derfor minner vi om at det er plikt om å desinfisere alt utstyr og båter som har vært i kontakt med vassdraget (forskrift om dyrehelse § 17) før dette brukes i andre vassdrag, eller andre steder i Hæravassdraget for å begrense smitte oppstrøms. Smittestoffet kan overleve utenfor kreps i flere uker, og det kan spres med vann og utstyr.