PAH-er i gummigranulat er vurdert av Echa

Echa har vurdert at gjeldende grenseverdi for PAH-er i gummigranulat og dekkmateriale i løs form er tilstrekkelig beskyttende for barn.

Publisert 31.08.2023

I starten av 2023 ba Europakommisjonen kjemikaliebyrået Echa om en ny vurdering av hvilken risiko dagens grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-er) i gummigranulat og dekkmateriale i løs form kan utgjøre for barn.

Ulike grenseverdier

PAH-er i gummigranulat og dekkmateriale i løs form til bruk på lekeplasser eller idrettsrelaterte bruksområder er regulert i kjemikalieregelverket Reach. Her er det satt en grenseverdi på 20 mg/kg for summen av åtte forskjellige PAH-er. For andre bruksområder (f.eks. parkanlegg og hagebruk) er det tillatt med et høyere innhold av PAH-er (387 mg/kg) i granulat og løst dekkmateriale.

Tilstrekkelig beskyttende

Echa konkluderer med at dagens grenseverdi for PAH-er i gummigranulat og dekkmateriale i løs form til bruk på lekeplasser eller idrettsrelaterte bruksområder er tilstrekkelig beskyttende for barn. Det er derfor ikke behov for ytterligere regulering av PAH-er til disse bruksområdene.

For høy grenseverdi andre steder

Grenseverdien for andre bruksområder er derimot for høy og gir ikke tilstrekkelig beskyttelse for barn. Echa vurderer imidlertid at denne bruken er begrenset, og finner ingen indikasjoner på at granulat og dekkmateriale til disse bruksområdene har et høyere PAH-innhold enn det som eksempelvis brukes på lekeplasser.

Videre peker Echa på at denne typen materiale vil bli forbudt gjennom den kommende mikroplastrestriksjonen.

På bakgrunn av dette anbefaler ikke Echa noe videre reguleringsarbeid for PAH-er i gummigranulat og løst dekkmateriale for andre bruksområder.

Nyttige lenker