EU-høring: Overvåke klimagassutslipp fra skipsfart

EU ber om innspill til endringer i regelverket for å overvåke og rapportere utslipp av klimagasser fra skipsfarten. Høringsfrist er 30. august.

Publisert 03.08.2023

EU reviderer sitt MRV-regelverk for å inkludere flere klimagasser som skal overvåkes og rapporteres, og for å sikre en effektiv inkludering av skipsfarten i EUs klimakvotesystem.

Revideringen er varslet i EUs klimapakke (Klar for 55):

Høringsfrist: 30. august 2023

Alle interesserte inviteres til å sende innspill via EU-kommisjonens høringsportal.