Skutte rådyr skal nå rapporteres i Hjorteviltregisteret

Fra og med denne høsten skal jegere rapportere felte rådyr og villsvin i Hjorteviltregisteret, og ikke i jakt- og fangstrapporten til SSB.

Publisert 02.08.2023 | Oppdatert 02.08.2023

Endringen skjer i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB), og målet er å oppnå en bedre og sikrere statistikk over felte rådyr og villsvin.

Hjorteviltregisteret har vært kilden for den offisielle fellingsstatistikken for hjort og elg i flere år, og nå innlemmes også rådyr og villsvin i denne ordningen.

Rådyr og villsvin skal ikke lenger rapporteres via jakt- og fangstrapporten til SSB. Etter at jeger har rapportert felte rådyr i Hjorteviltregisteret eller appen Sett og skutt, vil valdansvarlig representant kontrollere og rapportere felte dyr videre til kommunen. Kommunen sammenstiller tallene for alle vald i sin kommune, og rapporterer dette til SSB. Dette har fungert godt for hjort og elg, og fra høsten 2023 blir dette den eneste måten å rapportere felte rådyr.

Gå til hjorteviltregisteret her:

For deg som jeger

Rådyr og villsvin skal ikke lenger rapporteres via jakt- og fangstrapporten til SSB, og du vil ikke lenger få spørsmål om felte rådyr og villsvin i rapporten.

Vi anbefaler at jegerne laster ned mobilappen Sett og skutt og bruker appen til å fortløpende rapportere felte rådyr der, og fyller ut tilleggsopplysninger om det felte dyret. I appen får du god oversikt over dyrene du har skutt, og når du bruker appen blir jobben lettere for både valdansvarlig og kommunen.

Se brukerveiledning for bruk av mobilappen Sett og skutt her:

Rapporteringen kan også gjøres direkte i Hjorteviltregisteret dersom du ikke ønsker å bruke appen. Hvis digitale løsninger ikke er mulig eller ønskelig, kan papirskjema fortsatt benyttes.

Villsvin kan foreløpig kun rapporteres i Hjorteviltregisteret på nett, og ikke i mobilappen. På nettsiden kan jegere fra i år enkelt søke om godtgjørelse fra Mattilsynet via Hjorteviltregisteret, og se svar på innsendt trikinundersøkelse.

Har du skutt villsvin etter 1. april 2023 og ikke lagt det inn i Hjorteviltregisteret?

Vi ber om at villsvin skutt i inneværende jaktår (etter 1. april) og som ikke er lagt inn i Hjorteviltregisteret, blir etterrapportert der så snart som mulig.

For deg som valdansvarlig representant

Det er valdansvarlig representant som har ansvaret for å rapportere felte dyr videre til kommunen.

Siden 2021 har det vært mulig å levere fellingsrapport via Hjorteviltregisteret for elg, hjort, rådyr og villrein. For valdansvarlig representant er det dermed ingen endringer i rapporteringsvei eller rutiner.

Dersom jeger ikke har rapportert via appen eller direkte i Hjorteviltregisteret, må valdansvarlig representant innhente opplysninger fra jeger og selv legge det inn i Hjorteviltregisteret.

Valdansvarlig representant må logge inn i Hjorteviltregisteret for å kontrollere felte dyr og rapportere videre til kommunen. Se brukerveiledning for godkjenning av felte dyr her:

Hvis digitale løsninger ikke er mulig eller ønskelig, kan papirskjema fortsatt benyttes.

For deg som viltforvalter i kommunen

Kommunene må informere valdansvarlige representanter om denne endringen for rådyr og villsvin.

Etter at valdansvarlig representant har godkjent felte rådyr, skal kommunen rapportere til SSB som før. Rapporteringen skal skje i henhold til § 32 i forskrift om forvaltning av hjortevilt.

Kommunale viltforvaltere med brukertilgang i Hjorteviltregisteret, får en oversikt over felte villsvin i egen kommune.

Spørsmål?

Praktiske spørsmål om bruk av Hjorteviltregisteret eller Sett og skutt, rettes til Naturdata på e-post support@naturdata.no eller telefon 743 35 310.