Utsatt frist for høringsinnspill til EUs jorddirektiv

Fristen for å levere høringsinnspill til Europakommisjonens forslag til nytt direktiv om overvåking av jord er utsatt til 25. september.

Publisert 23.08.2023

Europakommisjonen la 5. juli fram et forslag til et nytt direktiv om overvåking av jord. Direktivet ble lagt ut på nasjonal høring av Miljødirektoratet med opprinnelig frist for høringsinnspill 22. August. 

Fristen for høringsinnspill til Europakommisjonen har nå blitt utsatt. Miljødirektoratet utsetter derfor fristen for nasjonale høringsinnspill til 25. september. 

For mer informasjon, vennligst høringssiden vår