CO2-kompensasjon: 2023-dokumentasjonskrav likt med 2022

Det er ingen endringer i dokumentasjonskravet til CO2-kompensasjon for støtteåret 2023.

Publisert 12.12.2023

I vedtaksbrevene for utbetaling av CO2-kompensasjon for støtteåret 2022, skrev Miljødirektoratet:

"Det vil i løpet av 2023 komme mer informasjon fra Miljødirektoratet om krav til dokumentasjon på oppfyllelse av de forskjellige betingelsene. Framtidig CO2-kompensasjon vil betinge dokumentasjon på oppfyllelse av minst én av bokstavene a)-c) i forskriften § 4."

Ingen endringer for støtteåret 2023

Klima- og miljødepartementet har nå bedt Miljødirektoratet legge til grunn at det likevel ikke blir noen endringer for støtteåret 2023, sammenliknet med støtteåret 2022, i dokumentasjonskrav for oppfyllelse av ovennevnte vilkår a)-c).

Det betyr at det også for støtteåret 2023, som det søkes om CO2-kompensasjon for i 2024, vil være tilstrekkelig å vise til NVEs klimadeklarasjon som dokumentasjon på oppfyllelse av betingelse b).