Endring i Reach-forskriften

Reach-forskriften er endret ved at en EU-forordning som endrer forsøksmetodeforordningen til Reach er gjennomført i norsk rett.

Publisert 20.12.2023

Forordning (EU) 2023/464 er tatt inn i Reach-forskriften 12. desember 2023.

Endringen innebærer at forordningen om forsøksmetoder som skal brukes ved registrering i Reach er endret. Endringen omfatter å inkludere en tabell i vedlegget som gir en oversikt over testmetodene med referanse til de respektive internasjonale standardene. I tillegg slettes utdaterte fullstendige beskrivelser av testmetoder for å sikre at forordningen gir korrekte, oppdaterte og relevante testmetoder.

Forordningen var på høring i Norge fra 22. november 2022 til 5. januar 2023.

Relevante lenker