EU-høring om kjemikaliesikkerhet og data

EU-kommisjonen foreslår regelverk om kjemikaliesikkerhet og bedre tilgang til data for bruk i kjemikalievurderinger. Høringsfrist 14. februar 2024.

Publisert 20.12.2023

EU-kommisjonen ber om innspill til en forordning (COM(2023)779) som også omfatter etablering av en felles dataplattform for kjemikalieinformasjon.

Ny dataplattform for kjemikalieinformasjon

EUs forslag innebærer opprettelsen av en sentral dataplattform for kjemikalieinformasjon. Den vil være tilgjengelig for alle, også for den allmenne befolkning. Forslaget er basert på prinsippet om at data skal være enkle å finne, dele og gjenbruke i regulatoriske prosesser.

Plattformen vil innlemme og utvide dagens dataplattformer som "Information Platform on Chemical Monitoring" (Ipchem), "the Public Activities Coordination Tool" (Pact) og "EU chemicals legislation finder" (Euclef).

Plattformen vil omfatte nye verktøy og databaser, som en samling av referanseverdier for mennesker og miljø, en database for melding av nye studier og et rammeverk for indikatorer.

Nytt varslingssystem for kjemikalier

Forslaget innebærer opprettelsen av et varslingssystem for nyoppdagede risikoer ved kjemikalier.

EU vil også gi det europeiske kjemikaliebyrået adgang til å kreve / sette i gang vitenskapelige studier av kjemiske stoffer.