EU-høring om vitenskapelige vurderinger av kjemikalier

EU-kommisjonen foreslår regelverk om best utnyttelse av EU-byråer for å sikre vitenskapelige kjemikalie-vurderinger. Høringsfrist 14. februar 2024.

Publisert 20.12.2023

EU-kommisjonen ber om innspill til forslaget om en forordning med endringer i flere andre rettsakter på en gang (COM(2023) 783 final), en såkalt omnibusforordning.

I tillegg foreslår de i COM(2023) 781 final, endringer i direktivet om elektrisk og elektronisk utstyr (direktiv 2011/65/EU).

Forslagene innebærer særlig flytting av oppgaver til det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA) og miljøbyrå (EEA).