EU-høring: Tildeling av vederlagsfrie klimakvoter

EU har lagt ut høring om endringer i regelverket for tildeling av vederlagsfrie kvoter under EUs system for klimakvoter. Høringsfrist: 2. januar 2024.

Publisert 07.12.2023

Regelverket for tildeling av vederlagsfrie klimakvoter må oppdateres som følge av endringene i EUs klimapakke Klar for 55.

Høringsfrist: 02.01.2024

Alle interesserte inviteres til å sende innspill via EU-kommisjonens høringsportal:​

I norsk rett er de gjeldende rettsaktene om tildeling av vederlagsfrie kvoter gjennomført i klimakvoteforskriften kapittel 4.