Fem kommuner som prioriterer naturmangfoldet

Kommuner kan søke Miljødirektoratet om tilskudd til å lage kommunedelplan naturmangfold. Møt fem kommuner som bruker planen til å ivareta sin natur.

Publisert 11.12.2023

Til sammen 82 kommuner har fått støtte fra Miljødirektoratet til å lage en kommunedelplan for naturmangfold så langt.

Gjennom arbeidet med planen blir kunnskapen om naturmangfoldet i kommunen systematisert, og flere får kjennskap til hvilke verdier som finnes. Fra 2024 er det også en åpning for at kommuner som allerede har vedtatt en slik tematisk kommunedelplan kan søke tilskudd til revisjon av planen.

Miljødirektoratet åpner for nye søknader fra 14. desember. Søknadsfristen er 1. februar.

Se veiledning for kommunedelplan for naturmangfold her: