Høring: Endring av forsøksmetodeforordningen

EU-kommisjonen har foreslått endringer i regelverket for forsøksmetoder som følge av tekniske tilpasninger. Høringsfrist: 9. januar 2024

Publisert 18.12.2023

EU-kommisjonen har foreslått flere endringer i forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder til det europeiske kjemikalieregelverket Reach.

Forslaget går ut på å oppdatere forordningen i samsvar med den tekniske utviklingen og for å redusere antall dyr som blir brukt i forsøk. Endringen innebærer at syv forsøksmetoder blir lagt til vedlegget i forordning (EF) nr. 440/2008. Tre av forsøksmetodene gjelder effekter på menneskers helse, og tre effekter på miljøet. Den siste metoden gjelder fysikalsk-kjemiske egenskaper.

I tillegg er det foreslått å slette den fullstendige beskrivelsen av utdaterte forsøksmetoder fra vedlegget til forordningen, og å omstrukturere listen med forsøksmetoder i vedlegget.

Miljødirektoratet oppfordrer alle aktuelle virksomheter til å komme med innspill til høringen. 

Høringsfrist 9. januar 2024

Miljødirektoratet ber alle som har relevant informasjon om å sende inn dette via skjema på EU-Kommisjonen sin side.

Kommende endringer i forordning (EF) nr. 440/2008, skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Det er viktig at dere som er aktører på det norske markedet gir innspill til EUs høring for å kunne påvirke endringsforslag.

Muligheten for å påvirke er svært begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

Relevante lenker