Klimasats 2024: Søknadswebinar 19. desember

Miljødirektoratet vil fortelle om søkemulighetene for klimasats 2024 i et webinar 19. desember.

Publisert 13.12.2023

Du får vite hvor mye du kan søke om, hva Miljødirektoratet vil prioritere i årets søknadsbunke og hva de prioriterer ned. Du får også høre om hvordan du kan søke, og hva Miljødirektoratet mener en søknad bør inneholde.

Påmelding

Meld deg på webinaret her:

Søknadsskjema for klimasatsmidler åpnes senest 19. desember

Det er satt av 120 millioner kroner til å kutte utslipp av klimagasser gjennom Klimasats-ordningen i 2024. Vi legger ut utlysningen på våre nettsider og åpner søknadsskjema senest 19. desember.

Søknadsfrist 15. februar

Alle kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak kan søke Klimasats-støtte. Det kan også Longyearbyen lokalstyre. Flere søkere kan sende inn søknad sammen. Fristen for å søke om Klimasats-støtte er 15. februar. Skjemaet blir tilgjengelig via lenken under så snart det er klart.

Prosjektlista, veiledning, webinarer og podcast

Miljødirektoratet har laget en oversikt over prosjekter som har fått støtte tidligere.

I tillegg til lista med alle Klimasats-prosjekter som har fått støtte, lager Miljødirektoratet veiledning om lokalt klimaarbeid for kommuner, blant annet basert på erfaringer fra Klimasats-prosjekter. Miljødirektoratet deler også kunnskap gjennom regelmessige webinarer og Klimapodcast. Miljødirektoratets veiledningssider om dette finner du her:

Kontakt