Lær å bekjempe mink

Se instruksjonsfilmer og få veiledning i hvordan du bekjemper mink ved hjelp av hund og feller i Miljødirektoratets nye veileder.

Publisert 14.12.2023

Mink er en fremmed art som truer flere sårbare norske arter over hele landet.

Siden 2010 har Statens naturoppsyn (SNO) fjernet over 5200 mink fra utvalgte verneområder over hele landet, med mål om å redusere trusselen mot sårbare sjøfuglarter. Nå har Miljødirektoratet publisert en ny veileder for å bekjempe mink, basert på SNOs erfaringer.

I den nye veilederen får du hjelp til å vurdere hvilken metode du bør bruke for å bekjempe mink i ditt område. Du får også veiledning i riktig bruk av feller, hvordan du kan trene opp og bruke hund når du jakter på mink og hvilke lover og regler som gjelder.