Økosystemkart for Norge lanseres

Nå er første versjon av et økosystemkart for Norge tilgjengelig.

Publisert 15.12.2023

Datasettet viser en første versjon av et heldekkende økosystemkart for Norge. I dette kartet blir naturen delt inn i etter hovedøkosystemer. Kartet er ikke basert på en kartlegging, men på en kombinasjon av arealressurskart (AR50) og utvalgte data fra topografiske kart (N50).

På denne nettsiden finner du økosystemkartet, og kan lese mer om det nye kartet:

Arbeidet er beskrevet i denne rapporten: 

Miljødirektoratet og Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) har samarbeidet om produksjonen, med god hjelp av Norsk institutt for naturforskning (Nina).