PVC og tilsetningsstoffer i PVC: Risiko påvist

Ny rapport fra kjemikaliebyrået Echa viser at flere tilsetningsstoffer i PVC og mikropartikler fra PVC kan utgjøre en mulig risiko for helse og miljø.

Publisert 11.12.2023

Polyvinylklorid (PVC) benyttes i harde og myke former i ulike sektorer og bruksområder, inkludert bygg og anlegg (f.eks. rør, kabler, gulv, vindusrammer, tapet), elektrisk og elektronisk utstyr, medisinsk utstyr, plastprodukter (emballasje, leker), tekstiler og imitert skinn, og kjøretøy (bilinteriør og kabler).

På anmodning fra Europakommisjonen har Echa samlet inn og vurdert informasjon om mulig helse- og miljørisiko fra PVC og en gruppe stoffer som brukes som tilsetningsstoffer i PVC.  De har også vurdert aktuelle alternativer og samfunnsøkonomiske konsekvenser av mulige risikohåndteringstiltak.

Funnene indikerer at regulering er nødvendig

Echas utredning så nærmere på 63 tilsetningsstoffer (varmestabilisatorer, myknere og flammehemmere) og nøkkelfunnene er at regulering er nødvendig for å:

  • minimere risiko forbundet med myknere, spesielt visse orto-ftalater, som er skadelige for reproduksjon
  • minimere risikoen fra varmestabiliserende organotinn-forbindelser, for eksempel DOTE, som kan forårsake misdannelser og reproduksjonsskader
  • redusere utslipp av flammehemmere som foreslått i Echas nye strategi for flammehemmere
  • å implementere og forbedre teknologier som minimerer utslipp av PVC-mikropartikler, spesielt ved gjenvinningsanlegg og deponier.

Echa anser risikoen for arbeidere og miljø i forbindelse med PVC-produksjon som tilstrekkelig kontrollert, etter analyse av produksjonsprosessen, avfallshåndtering og eksponering for PVC-støv.

Europakommisjonen vurderer å be Echa utarbeide restriksjonsforslag

Echas rapport er nå sendt til Europakommisjonen, som vil vurdere den nærmere og avgjøre om det er behov for å formelt be Echa om å utarbeide et Reach-restriksjonsforslag.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Relevante lenker